Sæter Hage

Med sin beliggenhet på Nordstrand, er dette et av de mest populære boligområdene i Oslo. Byfølelsen er ivaretatt på en beskjeden måte mellom alle eneboligene.

Arkitekturen i nye Sæter Hage vil gi Nordstrand et sentrum med gode butikker og utvidet service, uten at følelsen av nærmiljø og trivselen vil lide.

Byggene vil  inneholde både leiligheter og div. næringslokaler.

Oppstart april 2014-ferdigstillelse desember 2016

 

Byggherre: Neptun Properties
Totalentreprenør: Ove Skår