Forretningside

  • Vi skal levere tekniske bygginstallasjoner for privatkunder, entreprenører og offentlig sektor i Østfold, Akershus og Oslo
  • Vi skal til en hver tid søke å være ledende innen vårt fag hva gjelder kompetanse, kvalitet og sikkerhet.
  • Våre arbeider skal være preget av høy faglig kvalitet.
  • Våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser skal oppleve kontinuitet, trygghet og forståelse i enhver sammenheng. Langsiktighet og grundighet skal prege alle våre gjøremål.
  • Relasjonsbygging mellom bedrift-kunde-ansatte skal ha høy prioritet.