Autorisasjoner – Sertifiseringer

Autorisasjoner – Sertifiseringer

Fredrikstad


Installatøren Fredrikstad er registrert i Elvirksomhetsregisteret hos DSB, vi er registrert med prosjektering, bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, og kontroll av andres elektriske anlegg.

Installatøren Fredrikstad er registrert i Elsikkerhetsverket, i Sverige. Dette betyr at vi kan påta oss jobber i Sverige i områdene bostäder (Lågspänning), allmänna och offentliga utrymmen (Lågspänning), övriga anläggningar för användning av el (Lågspänning), Maskiner (Begränsad lågspänning)

Installatøren Fredrikstad har Sentral godkjenning, for ansvarsrett etter plan og bygningsloven. Dette gjelder for prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 2. Videre har vi det samme i utførelse av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 3.

Installatøren Fredrikstad har Nemko Sertifikat. Det betyr at vi tilfredstiller Nemkos bestemmelser for sertifisering, og kravene ihht. NEK 405-4:2020 til sertifisering som foretak for kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Dette gjelder innen områdene :

NEK405-1:2020 Elektrotermografi

NEK405-2:2020 Brannforebyggende Elkontroll Bolig

NEK405-3:2020 Elkontroll Næring

Installatøren Fredrikstad AS er godkjent lærebedrift. En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Det betyr at bedriften har godkjenning til å utføre opplæring. Vi gir støtte, hjelp og veiledning fra vår interne skole til å følge opp lærlingen.

Installatøren Fredrikstad AS er sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Installatøren Fredrikstad AS er registrert i StartBANK. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge. Gjennom StartBANK synliggjør vi egen seriøsitet overfor BAE-næringen i Norge. Oppdatert skatte- og avgiftsinformasjon til enhver tid, som leverandører kan bruke ved svar på anbudsforespørsler. Ved å være registrert i StartBANK er vi godkjent for ett år om gangen.

Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur. Installatøren Fredrikstad AS vil bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og er derfor med som avtalepartner. www.grontpunkt.no

CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Et CE-merket produkt skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet. Når en produsent setter CE-merket på et produkt erklærer han at produktet er sikkert og at dette kan dokumenteres. Vi benytter kun CE-merkede produkter.

OsloInstallatøren Oslo er registrert i Elvirksomhetsregisteret hos DSB, vi er registrert med prosjektering, bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, og kontroll av andres elektriske anlegg.


Installatøren Oslo har Nemko Sertifikat. Det betyr at vi tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for sertifisering, og kravene ihht. NEK 405-4:2020 til sertifisering som foretak for kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Installatøren Oslo AS er godkjent lærebedrift. En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Det betyr at bedriften har godkjenning til å utføre opplæring. Vi gir støtte, hjelp og veiledning fra vår interne skole til å følge opp lærlingen.

Installatøren Oslo AS har oppnådd AAA rating hos Bisnode. Binode ble i begynnelsen av 2021 kjøpt opp av Dun & Bradstreet. 2,5% av norske selskaper oppnår dette nivået. Installatøren Oslo AS har det beste utgangspunktet til å være en langsiktig og stabil samarbeidspartner for våre forretningsforbindelser og kunder.


Installatøren Oslo AS er registrert i StartBANK. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge. Gjennom StartBANK synliggjør vi egen seriøsitet overfor BAE-næringen i Norge. Oppdatert skatte- og avgiftsinformasjon til enhver tid, som leverandører kan bruke ved svar på anbudsforespørsler. Ved å være registrert i StartBANK er vi godkjent for ett år om gangen.

I Installatøren Oslo jobber vi kontinuerlig med forbedringer gjennom vårt ISO-arbeid. Vi er sertifisert med ISO 9001 (kvalitet), 14001 (ytre miljø) og 45001 (arbeidsmiljø).


CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Et CE-merket produkt skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet. Når en produsent setter CE-merket på et produkt erklærer han at produktet er sikkert og at dette kan dokumenteres. Vi benytter kun CE-merkede produkter.