Fredrikstad

Installatøren Fredrikstad

Elektrikere du kan stole på

Installatøren Fredrikstad AS har holdt koken i over 30 år. Selskapet har ca har 150 faste ansatte og har en omsetning på ca 230 millioner kroner. Hovedfokus har vært, og vil også i fremtiden være prosjektbaserte el-oppdrag for byggentreprenører, stat og kommune.
Vi har også fokus rettet mot styringssystemer for det private markedet, samt energibesparende tiltak mot bedrift/næringsmarkedet.
Godt arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og utviklingsmuligheter er viktige nøkkelord for oss.

Administrasjonen har tilhold i Dikeveien 36 på Rolvsøy.

Fredrikstad

E-post:
Telefon:
Adresse:
E-faktura:

Org nr: 912 645 177

Kontaktpersoner

Petter Løken

Daglig leder

Jeanette Hermansen

Regnskapsleder

Kristian Antonsen

Avdelingsleder service

Martin Friis

Avdelingsleder prosjekt

Andreas Lund Martinsen

Avdelingsleder avdeling RIE

Jon Olsen

Avdelingsleder kalkyle