Styret

Styresammensetninger Installatøren Gruppen

 

Styreleder

Bjørn Viggo Nilsen
Epost: bjorn@installatoren.as
Tlf: 915 42 723

Født 01.05.1969. Bjørn er grunder, eier og arbeidende styreleder i Installatøren gruppen. Han har, og har hatt ulike lederverv i bedrifter og frivillige organisasjoner de siste 25 årene.

Styremedlem

Svein Jensen
Epost: svein@installatoren.as
Tlf: 959 73 255

Født 11.09.1978. Svein er daglig leder i Installatøren gruppen og har det overordnede ansvar for den operative driften av selskapene i gruppen.

Styremedlem

Geir Brynildsen
Epost: geir.brynildsen@fbda.no
Tlf: 959 73 255

TOP