Les vår historie

”Installatøren” har gjennom 30 år samlet mange tråder og gått mange skritt, for å bli sterke, sammenbundne og ledende. Se vår tidslinje:  

 

Historie
1989

Vesterøy Elektriske avd. Gressvik

Personlig firma Vesterøy Elektriske avd. Gressvik etableres i desember av Johnny S. Johansen, med adresse Rødåsen 131. Firmaet overtar deler av kundemassen fra Vesterøy Elektriske.

1991

Installatøren Johansen

Personlig firma Installatøren Johansen etableres 11. juli av J.S. Johansen. Firmaet overtar all virksomhet til Vesterøy Elektriske.

1994

Gressvik Torg

Flytter til Gressvik Torg 48 den 28. april, og utvider virksomheten til kjedetilknyttet butikk med salg av hvitevarer, småelektrisk og belysning.

1996

Gressvik Torg

Flytter til nyrestaurert bygg på Gressvik Torg den 28. november, og utvider virksomheten til også å omfatte brunevarer.

1996

El-senteret Gressvik AS

Aksjeselskapet El-Senteret Gressvik AS etableres 1. juli og tar over virksomheten Installatøren Johansen. J.S. Johansen eier alle aksjene.

1998

Installatøren Gressvik AS

Aksjeselskapet Installatøren Gressvik AS etableres 1. oktober. Firmaet overtar installasjonsvirksomheten til El-Senteret Gressvik AS, og J.S.Johansen eier 100% av aksjene.

1999

Ny medeier

Ny medeier fra og med 1. januar. Bjørn-Viggo Nilsen, som har vært engasjert i virksomheten siden 1991, overtar 33 % av aksjene.

2001

Moss Elektro

Moss Elektro kjøper 80% av aksjene, og firmaet flytter til Storveien på Gressvik. Bjørn Viggo Nilsen er nå daglig leder.

2002

Husebybygget

Installatøren Gressvik AS flytter inn i Pancoveien 9 på Ørebekk.

2007

Gamle Kirkevei

1. januar flytter bedriften inn i egne lokaler i Gamle Kirkevei 49 i Fredrikstad.

2009

Eierskifte

Eierskifte. Bjørn Viggo Nilsen eier nå 100 % av aksjene i Installatøren Gressvik AS.

Svein Jensen tar over som daglig leder.

2010

Installatøren Østfold

1. januar endrer Installatøren Gressvik AS navn til Installatøren Østfold AS.

2010

Sarpsborg

10. april stiftes Installatøren Sarpsborg AS. Heleiet datterselskap av Installatøren Østfold AS.

2010

Svein Jensen blir medeier

Svein Jensen kommer inn på eiersiden

2011

Sørby Elektriske

Installatøren Østfold AS kjøper 80 % av Sørby Elektriske AS i Indre Østfold.

2012

Oppstart i Oslo

Oppstart av Installatøren Oslo.

2012

Dikeveien

Flytter til nyoppussede kontorer i Dikeveien 36 i Fredrikstad.

2013-2017

Totalleverandør

Etablerer flere selskaper med tanke på å være totalleverandør. Grossistvirksomhet, lås og beslag og lyd og bilde. Ingen av selskapene gir ønsket effekt og man går tilbake til å fokusere på elektro.

2014

Danner konsernstruktur

Installatøren Gruppen AS blir etablert.
Samtlige operative driftsselskaper blir lagt under dette holding selskapet.

2014

Fusjon

Installatøren Oslo AS og Sørby Elektriske AS fusjoneres og driver videre som Installatøren Oslo AS.

2017

Eiendom

Installatøren Eiendom AS etableres og videreutvikles i årene som kommer.

2019

Fusjon

Installatøren Fredrikstad AS og Installatøren Sarpsborg AS fusjoneres og driver videre som Installatøren Fredrikstad AS.

2019

30 år!

Installatøren feirer 30 år!

2020

Selskapsendring

Installatøren Eiendom AS skilles ut fra Installatøren Gruppen AS

2021

Endringer på eiersiden

Aksjeinvest AS er nå eneeier av Installatøren Gruppen AS

2022

Etablering av Installatøren skolen

Flytter inn i nytt skolebygg i Dikeveien 36

2022

Installatøren Oslo feirer 10 år!

2023

Lanserer ny visuell profil

PRESENT
TOP