Myrvoll S2

72 leiligheter med parkeringskjeller og boder.

Byggherre: BEU
Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Igangsatt 2019 – ferdigstillelse 2020.