Hytter, Brattestø

Utbygger: Niels Marius Askim
Entreprenør: Tveit & Torgersen AS

Ferdig 2014