Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Installatøren Gruppen, Installatøren Fredrikstad AS, Installatøren Oslo AS, Installatøren Sarpsborg AS og Installatøren Eiendom AS.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din interesse for Installatøren Gruppen eller et av våre andre selskaper. Vi lagrer også de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Følgende personopplysninger lagres om våre kunder og leverandører; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Vår nettside lagrer adferdsmønster i analyseverktøyet Google Analytics. Vi kan i perioder også samle informasjon fra cookies til bruk i markedsføring.

Formål med behandlingen

Formålet med informasjonen vi samler fra vår nettside er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Når vi bruker informasjon (via cookies) i markedsøyemed er det for å vise og optimalisere annonser for vår virksomhet til deg som har besøkt vår nettside.

Installatøren Gruppen har i sitt interne system opplysninger om kunder og leverandører, og kan behandle disse personopplysningene for å:

  • kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg
  • benytte opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser
  • kunne kontakte deg, for eksempel for å høre at alt fungerer med installasjonen vi har levert til deg.
  • gjøre tjenestene og rapporteringen vår bedre

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse vi har i våre interne systemer benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Fra vår nettside behandles IP-adressene til besøkende på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som f. eks ved postgang, transport, komplettering av våre tjenester og produkter.
Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra Installatøren Gruppen til andre aktører.

Sletting av personopplysninger

En registrert kunde hos Installatøren Gruppens selskaper er lagret i vårt arkiv. Kunden kan selv be om å bli slettet.
Du kan når som helst oppdatere ditt samtykke nedenfor på denne siden.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du har også rett, uten omkostninger, til å motta utskrift av Personopplysningene som behandles.

Kontaktinformasjon