Ullevål Tårn

I Ullevål Tårn blir det 32 leiligheter med høy standard i et særpreget boligprosjekt.
Hver leilighet blir unik – og ingen av dem vil være identisk med noen av de andre leilighetene. Det samme gjelder etasjene, hver etasje blir utformet på en annen måte enn de øvrige etasjene.

Ullevål Tårn vil rage åtte etasjer over bakkeplan og får i tillegg et underliggende garasjeanlegg.

Størrelser fra 69-109 kvm.

Byggestart 2013- ferdigstillelse 2015.

 

Byggherre: Solon
Totalentreprenør: Solid Entreprenør