Tyttebærsvingen

Enebolig med hybel.

Utbygger: Trond og Grethe  Heitmann
Entreprenør: Tveit og Torgersen AS

Ferdig 2015