TorderødAlleen – 18-22

4 mannsbolig

Oppstart og ferdig 2020

Entreprenør: Gunnar T Høvik AS
Byggherre: Moss Kommune