Tomteveien 45

Biogassanlegg for Fredrikstad kommune. Det bygges lager, diverse verksteder, vaskehall og varmesentral. Ladepunkter i åpne carporter.

Igangsatt 2020 – ferdigstillelse 2021

Totalentreprenør: Prokon
Byggherre: Fredrikstad Kommune