Son Kulturkirke

Son Kulturkirke  sto ferdig den første søndagen i advent 2014.

Her er det lagt vekt på å skape et sted det er godt å være, og materialvalget er tradisjonelt.

Installatøren har utført alt av el-installasjoner både inne og ute, samt mange spennende løsninger innenfor belysning.

Ferdigstilt desember 2014.

 

Byggherre: Vestby kirkelige fellesråd
Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør