Ski fabrikken

Trinn 1 på 88 leiligheter fordelt på to bygg og med parkeringskjeller.

Byggherre: Selvaag Bolig
Totalentreprenør: Hersleth

Igangsettelse 2019 – ferdigstillelse 2021