Seut Brygge

Fredrikstads høyeste bygg på Seut ved innkjøringen til byen. 11 etasjer med 112 leiligheter.

Byggherre: Backe Prosjekt
Totalentreprenør: Backe Østfold

Igangsatt 2020 – ferdigstillelse 2021.