Ris Skole

Ris ungdomsskole rehabiliteres og utvides med 180 elevplasser. Skolen får sju klasserekker på hvert trinn (8-10) og plass til 630 ungdomsskoleelever  Prosjektet omfatter et nybygg, innvendig rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt etablering av friidrettsbane i skolegårdsområdet.

Oppstart januar 2015 – ferdigstillelse høsten 2016.

 

Byggherre: Undervisningsbygg
Totalentreprenør:  NCC