Politihuset Østfold

Det nye sentrale politihuset bygges på Grålum i Sarpsborg, og blir på ca.6000 kvm fordelt på fire etasjer.

Bygget skal inneholde sentrale funksjoner som Fellesoperativ enhet med sentralarrest med 30 celler og operasjonssentral, sentral etterforskning-og utlendingsenhet (SEUT) og administrasjon med politimester.

Byggestart 2013-ferdigstillelse januar 2014.

 

Byggherre: Betonbygg
Totalentreprenør: Betongbygg