Østsiden Sykehjem

Østsiden sykehjem ligger på Østsiden i Fredrikstad. Det nye sykehjemmet med 64 plasser skal bli et av kommunens tre demenssenter og kan utvides med ytterligere 32 plasser.

Byggestart 2013- ferdigstilles 2015.

 

Byggherre: Fredrikstad kommune
Totalentreprenør: Bache