Nexans Fredrikstad

Industribygg for reparasjon av undervannsroboter på Øra i Fredrikstad.

Byggherre: Borg Havn
Totalentreprenør: Bache Østfold

Igangsatt 2014 – ferdigstillelse 2015