Magasinparken Ski

Trinn 1 på 184 leiligheter fordelt på 7 blokker og 6 hus. Sammenhengene parkeringskjeller under hele komplekset.

Byggherre: Solon
Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Igangsettelse 2018 – ferdigstillelse 2021