Kaptein Stormsvei 35-37, Kambo

2  seksmannsboliger for:
Perspektiv eiendoms utvikling AS

Entreprenør: Østfold Byggentreprenør AS.