HV280

Nytt produksjonsbygg med kontorer i Vestby.

Igangsatt 2020 – ferdigstillelse 2021

Totalentreprenør og byggherre: JI Bygg