Capjon Park

Prosjektet ligger i Verksbyen på Østsiden i Fredrikstad. Dette er et prosjekt på 125 leiligheter med mange smarte enheter.

Byggherrre og totalentreprenør: Arca Nova
Igangsatt 2018 – ferdigstillelse 2020