Begbyåsen

39 eneboliger i rekke på nytt stort boligfelt på Begby i Fredrikstad.

Byggherre og totalentreprenør: Block Watne

Igangsatt 2018 – ferdigstillelse 2021